סיפורים מספרים את מעגל השנה - מודל ארבעת הרבעונים

מודל ארבעת הרבעונים הינו מודל ייחודי התומך בבניית תוכנית עבודה שנתית. התוכנית הוליסטית ואינטגרטיבית הרואה את הילד במרכז התהליך.

האמצעים שיתמכו ברציונל זה הם: נושאי מעגל השנה, עונות, חגים ונושאים שנתיים, בתמיכה ובליווי של היצירה הספרותית.

מרכז הכשרה נח"ת מציע סדנה חוויתית המותאמת לסביבת העבודה של המסגרת החינוכית בהיקפים שונים של – יום עיון, השתלמות או הרצאה.