סדנה בנושא מוטיבציה בהנחיית רונית בן יוסף

האתגר שעומד בפנינו הוא הנחת תשתית למוטיבציה בקרב ילדים ותלמידים.

רגע לפני נשאל את עצמנו: האם אמרנו שלום עם חיוך לכל תלמיד הבוקר ? האם שאלנו אותו מידי פעם איך בלימודים ? איך עם החברים ? מה נשמע בבית ? האם זכרנו והזכרנו את יום הולדתו ? האם אנו קוראים לו בשמו ? בשם החיבה שלו ? האם אנו מכירים את עולמו, כישוריו ותחביביו ? האם התקשרנו לשאול בשלומו   ?

אימוץ הנקודות הללו, ואפילו בחלקן, יניח את התשתית למוטיבציה גלויה וקבועה אצל ילדינו ותלמידינו.

התהליך הסדנאי יכלול חיבור לזיכרון האישי, לניסיון המקצועי ולחוויה באמצעות שיח בקבוצות ובמליאה, לחילוץ מאפיינים מרכזיים בעוררות מוטיבציה ופיתוח כלים אופרטיביים ל"מחר בבוקר".