מכתב המלצה מברוריה מנהלת מעונות אמונה

לכל המעוניין,

רונית בן יוסף, מנהלת מרכז נחת הובילה במוסדות החינוך שבניהולי תוכניות פיתוח והעשרה בנושאים הבאים:

תוכניות עבודה במעגל השנה

"לשחק את הסיפור"-הנגשת היצירה הספרותית בגני הילדים.

רונית הצליחה לעורר סקרנות ועניין בקרב צוותי החינוך.

העבודה שלה עימנו מאוד קידמה את תהליכי ההתפתחות המקצועית והשביחה את העשייה ההוליסטית של הצוות עם הילדים.

רונית הגיעה לכל המפגשים מצויידת באביזרים ובפעילויות רלוונטיים.

רונית העבירה את המפגשים בצורה מעניינת ומרתקת.

חשוב לציין שרונית הקפידה להישאר בקשר עם הלומדות ותמכה בתהליך ההתנסות וההטמעה.

ממליצה על רונית בשתי ידיי.

בברכה, ברוריה מנהלת מעונות אמונה

ברוריה מפקחת מעונות אמונה חיפה: 0522799390