יום היערכות

זה היום החשוב ביותר בשנה 

זה הרגע שבו אנשי החינוך נמצאים באנרגיות שיא לפתיחת שנת לימודים 

ועם כוחות מחודשים בהתרגשות ליצירת שינוי תוך שיתוף פעולה ורצון להתחדש 

יש לנו במרכז 

את הידע והניסיון להעניק לכם את יום היערכות המדוייק עבור קהל המחנכים,

הגננות והצוותים בכדי לפתוח את השנה באופן המשמעותי ביותר ,

 בכדי להגיע ולדייק את המשרות  של כל בעלי התפקידים